Жіночий консорціум України - це об’єднання, засноване жіночими громадськими організаціями, для забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків та благополуччя дітей в Україні.

БІЛЬШЕ

Матері більше не мають виключних прав на дитину

Підстава - рішення Європейського суду по правам людини (ЄСПЛ). Справа стосується визначення місця проживання дитини.

ВССУ, з метою якнайшвидшого приведення судової практики України до загальновизнаних стандартів, надіслав судам нижчих рівнів інформаційний лист, який стосується порушень, констатованих в рішенні ЄСПЛ «М.С. проти України». Лист від 17 серпня 2017 року № 9-1580 / 0 / 4-17 направлено, незважаючи на те, що рішення ЄСПЛ поки не отримало статусу остаточного. Суть питання - визначення місця проживання дитини. Суть відповіді - враховуються лише найкращі інтереси дитини, а батьки повинні мати рівні права у спорах про опіку над дітьми, і жодні презумпції, які ґрунтуються на ознаці статі, не повинні братись до уваги.

За таких умов, винятковість прав матері, як засада, яка на сьогодні з посиланням на Декларацію прав дитини ООН 1959 року є визначальною у судовій практиці цієї категорії спорів, фактично нівелюється.

Варто також зазначити, що ЄСПЛ констатував подвійне порушення Україною статті 8 Конвенції про захист прав людини і основних свобод, а саме:

- відсутність ефективного розслідування передбачуваного сексуального розбещення неповнолітньої дитини;

- недостатнє врахування найкращих інтересів дитини при визначенні його місця проживання, зокрема, неналежний аналіз безпеки дитини під час проживання з матір'ю і стабільності його середовища.


Джерело: Голос карпат 22 серпня 2017


Тегигендерна рівність,   права на дитину,   права жінок,   дискримінація жінок,   права чоловіків,   батьківство,   материнство

НАШІ ПРОЕКТИ

Навчальний посібник для спеціалістів, які працюють з дітьми, щодо надання першої психологічної допомоги

Перша психологічна допомога (ППД) – це загальновизнана, проста й дієва методика забезпечення первинної підтримки людей у кризових ситуаціях, яку нещодавно було введено у перелік Мінімальних стандартів охорони дитинства у ході гуманітарних акцій. Перша психологічна допомога – це набір навичок та вмінь, володіння якими допоможе фахівцям у роботі з дітьми обмежити прояви стресу, що виникає як наслідок нещасних випадків, стихійних лих, конфліктів, міжособистісного насильства та інших кризових ситуацій.
 

Як допомогти дітям пережити лихо: поради для батьків

Матеріал надає інформацію для батьків про те, як допомогти дітям різного віку, які перебувають в ситуації конфлікту.
 

Голоси дітей – проти насильства щодо дитини

Слова дітей з усього світу про попередження насильства щодо дитини відобразились на сторінках книги " Голоси дітей - проти насильства щодо дитини".
 

Як допомогти дітям пережити лихо: поради для вчителів

Матеріал надає поради для вчителів про те, що вони можуть зробити, щоб заспокоїти своїх учнів і допомогти їм розібратися зі своїми думками та почуттями стосовно катастрофи та її впливу на родини і громади.