Жіночий консорціум України - це об’єднання, засноване жіночими громадськими організаціями, для забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків та благополуччя дітей в Україні.

БІЛЬШЕ

Новий наказ МОН: як перевірятимуть українські школи

В Україні з’явиться інституційний аудит. В Міністерстві освіти та науки затвердили, що нові наглядово-контрольні функції будуть інструментом підтримки освітніх закладів.

Такий аудит проводитимуть не частіше, ніж раз на десять років відповідно до перспективних і річних планів. Про це повідомляє прес-служба Міносвіти.

Перспективні плани формують територіальні органи Державної служби якості освіти, які затверджує керівник. Щороку до 1 квітня тероргани служби якості освіти готують звіти про виконання річних планів і оприлюднюють їх на своїх веб-сайтах.

Строк роботи експертної групи у школі не може перевищувати десять робочих днів. А там, де середня чисельність працівників за календарний рік не перевищує 50 осіб, – п'ять робочих днів,
– пояснюють у прес-службі Міністерства освіти і науки України.

Також можуть здійснювати позапланові перевірки. Це може відбуватися у школах з низькою якістю освіти, які підтверджені результатом незалежного зовнішнього моніторингу. Аудит можуть провести позапланово за ініціативою керівника, засновника школи, опікунської ради школи.

Хто здійснюватиме перевірки

Роботу закладу оцінюватиме окремо створена експертна група. До її складу входитимуть освітяни, які мають досвід роботи у школі не менше п'яти років, вищу педагогічну освіту або вищу кваліфікаційну категорію, а також пройшли спеціальне навчання.

В експертній групі має бути не більше 12, але не менше трьох членів. Також до її роботи можуть долучити представників громадськості.

Під час оцінювання закладу враховуватимуть і думки учасників освітнього процесу. Експертна група може проводити опитування серед педпрацівників, а також учнів та батьків.

Що перевірятимуть
Наскільки у школі комфортні та безпечні умови навчання та праці.
Чи немає у школі насильства чи дискримінації.
Чи освітній простір розвиває та мотивує.
Чи є у школі відкрита, прозора і зрозуміла система оцінювання навчальних досягнень учнів.
Чи системно відстежують та коригують результати навчання кожної дитини.
Наскільки ефективно педагоги планують свою роботу: чи використовують сучасні освітні підходи, щоб організувати навчальний процес.
Як налагоджують співпрацю з учнями, їх батьками чи працівниками школи.
Чи формує школа у відносинах довіру, прозорість, дотримання етичних норм.
Наскільки ефективна кадрова політика і наскільки забезпечені можливості для професійного розвитку педагогів.
Чи формується і впроваджується політика академічної доброчесності.
Що відбувається після перевірки
На підставі звіту про проведення аудиту, що включатиме акт перевірки та підготовлені експертами аналітичні довідки, складатиметься висновок і рекомендації для школи.

Результати оцінювання показуватимуть досягнення закладу та його потреби, а також визначатимуть рівень якості освіти. Перший високий, другий – достатній, третій – вимагає покращення, четвертий – низький,
– розповідає Лілія Гриневич.

На підставі результатів перевірки школа отримає розпорядження щодо усунення порушень, якщо такі є. Усунути їх мають максимум за один календарний рік. Терміни усунення порушень, які потребують коштів, узгоджуються із керівником школи.

Упродовж десяти робочих днів після закінчення визначеного строку для усунення порушень школа інформує перевірку про те, що все виправила. Тоді перевірка має п’ять робочих днів, щоб вирішити, чи доцільно перевіряти результати усунення порушень.


Джерело: 24 канал 17 квiтня 2019


Тегиправа дитини,   освіта,   школи,   захист прав дитини

НАШІ ПРОЕКТИ

Дослідження з питань гендерних аспектів насильства у школах України

Метою Дослідження з питань гендерних аспектів насильства у школах було з’ясування рівня розуміння, сприйняття дітьми та вчителями і вчительками гендерних проблем та, зокрема, ставлення до проблеми гендерного насильства у загальноосвітніх навчальних закладах.
 

Права дівчини (витримки з Національного паралельного звіту з виконання Пекінської декларації та Платформи дій. 2019)

Звіт про дотримання прав дівчини.
 

Внутрішня політика Жіночого консорціуму України з захисту дітей

Жіночий консорціум України прагне забезпечити захист усіх дітей, з якими ми працюємо. Ми прагнемо просувати права дитини, включаючи участь дитини в питаннях, які стосуються її інтересів. Саме тому Жіночий консорціум України розробив внутрішню політику захисту дитини, аби впевнитись, що всі працівники та волонтери, які контактують з дітьми, не порушували їх прав.
 

Альтернативна доповідь по виконанню України конвенції щодо дискримінації жінок