Жіночий консорціум України - це об’єднання, засноване жіночими громадськими організаціями, для забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків та благополуччя дітей в Україні.

БІЛЬШЕ

Організація

Хто ми:

Всеукраїнська громадська організація «Жіночий консорціум України» заснована влітку 2001 року. Передумовою її заснування був активний розвиток великої кількості жіночих організацій національного та місцевого значення, які мали на меті вирішення соціальних важливих проблем, пов’язаних із дотриманням прав жінок та дітей та недостатньою спроможністю жінок у суспільному, політичному та економічному житті країни.


Наша місія:
Жіночий консорціум України - це об’єднання, засноване жіночими громадськими організаціями, для забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків та благополуччя дітей в Україні

Наша мета:
Це вирішення актуальних проблем у сфері ґендерної рівності та реалізації прав дитини, через адвокатування та ефективну співпрацю з державними та недержавними організаціями, а також широке залучення місцевих громад та інституцій

На сьогодні Жіночий консорціум налічує 15 обласних осередків та 25 жіночих громадських організацій практично в кожній із областей України. Це місцеві та регіональні незалежні організації, які працюють над вирішенням таких пріоритетних питань:
- Отримання жінками рівного доступу до прийняття рішень.
- Розширення соціально-економічних можливостей жінок.
- Правова освіта для жінок та молоді.
- Підтримка жінок у складних життєвих обставинах.
- Нівелювання впливу ґендерних стереотипів у всіх сферах приватного та професійного життя людини.
- Захист прав дітей.
- Утвердження принципу найкращого забезпечення інтересів дитини.


Команда Консорціуму має значний досвід адміністрування проектів та підготовки тренерів, лекторів, консультантів. За період роботи як всеукраїнська організація, ВГО ЖКУ виконала 70 проектів. Завдяки проектній діяльності та підтримці донорів, ВГО ЖКУ підготувала більш 120 тренерів та молодших тренерів за різними напрямками для роботи із соціальними працівниками та психологами, які працюють з дитячою аудиторією, а також тренерів, які працюють із жінками-політиками та жінками, які планують розпочати власну справу.
Одним із позитивних результатів підготовки наших тренерів є навчання спеціалістів для покращення послуг дитячих закладів. Більше 300 спеціалістів державних закладів та установ, які працюють з дітьми та для дітей, в Київській, Миколаївській та Вінницькій областях пройшли навчання стосовно покращення надання послуг дітям вразливих категорій.


Стратегічними напрямками розвитку організації на 2014-2018 рр. є:
1. Утвердження гендерної рівності

 • Дотримання прав жінок та подолання дискримінації за ознакою статі.
 • Посилення спроможності жінок у економічній сфері.
 • Посилення спроможності жінок у політичній сфері.
 • Подолання гендерних стереотипів.


2. Захист прав дітей та утвердження принципу найкращого забезпечення інтересів дитини

 • Дотримання прав дитини.
 • Попередження насильства над дітьми.
 • Інтеграція програми «Захист прав дитини» в діяльність осередків ЖКУ.
 • Реалізація програми «Підтримка та розвиток учнівського самоврядування»


3. Розвиток інституційної спроможності організації

 • Розвиток волонтерської мережі.
 • Розвиток членської мережі та відокремлених підрозділів.
 • Навчання персоналу та членів організації.
 • Інформаційна та технічна підтримка напрямку розвитку інституційної спроможності організації.


Наші цінності:

Рівніможливості – ми завжди пам’ятаємо, що світ складається з жінок та чоловіків. Тому ми звертаємо однакову увагу на проблеми жінок, і чоловіків, дівчат і хлопців.

Повага до відмінностей - ми поважаємо різні думки, погляди, особливі потреби; вибудовуємо співпрацю з толерантним ставленням до національної, релігійної, статевої приналежності тих, для кого і з ким ми працюємо. І поширюємо ці цінності серед партнерів.

Співпраця та відповідальне партнерство – ми дбаємо про те, щоб організації члени мережі «Жіночий консорціум» мали рівний доступ до всіх ініціатив та ресурсів мережі. Якщо ми запитуємо чиїсь думки, ми завжди їх враховуємо. Якщо ми обіцяємо – ми виконуємо свої зобов’язання.

Відкритість та прозорість – ми намагаємося якомога ширше інформувати про нашу діяльність, ініціативи, партнерів, джерела фінансування та ефективність використання коштів.

Кваліфікація та комплексність – ми постійно дбаємо про підвищення власної кваліфікації, а також співпрацюємо із фахівцями з різних сфер з метою комплексного вирішення проблем, над якими працюємо.

Наші інструменти:
Об’єднання зусиль громадських організацій та сприяння обміну досвідом і позитивними практиками між ними;
Аналіз пріоритетних питань на місцевому та національному рівні
Публічні обговорення актуальних питань;
Активізація участі громадськості у важливих соціально-правових процесах;
Навчання заради посилення спроможності державних та громадських організацій та покращення взаємодії між ними;
Розробка та відпрацювання практичних моделей вирішення важливих соціально-правових проблем;
Підтримка впровадження національних та місцевих програм із захисту прав жінок та дітей;
Моніторинг виконання національної та місцевої політики стосовно забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків та покращення становища дітей в Україні

 

НАШІ ПРОЕКТИ

Звіт про дотримання прав дитини в Україні "Голоси Дітей"

Цей звіт є результатом роботи експертів Коаліції НУО «Права дитини в Україні» та робочої групи дітей, що зібралися для того, аби дослідити та показати стан дотримання прав дитини в Україні з точки зору самих дітей. Дослідження важливе для розуміння проблем, з якими стикаються діти у повсякденному житті, та дає рекомендації щодо змін, необхідних для кращого забезпечення прав дитини.
 

Дослідження Громадської Думки з Питань Участі Жінок у Політичних Процесах

Дане дослідження допомагає знайти відповіді на деякі з цих запитань та демонструє, що саме з приводу політичної участі жінок думають громадяни і громадянки, та які подальші кроки потрібно здійснити для того, щоб заявлена в Конституції України стаття 24 щодо надання жінкам і чоловікам рівних прав і можливостей була реалізована.
 

Рекомендації дiтей до Лансаротського комiтету щодо подолання ризиків сексуального насильства та сексуальноi експлуатацiї дiтей в умовах iнтернет простору

Рекомендації дiтей до Лансаротського комiтету щодо подолання ризиків сексуального насильства та сексуальноi експлуатацiї дiтей в умовах iнтернет простору. Діти виділили три області, які є на їхню думку є найважливішими для того, щоб знизити рівень небезпек під час перебування дітей в інтернеті: попередження небезпек, інформування про небезпеки (освіта) та реагування (захист), а також розробили рекомендації, які є внеском у розв’язання проблеми сексуального насильства щодо дітей в веб-мережі.
 

Гендерний Моніторинг Виборів Голів та Рад ОТГ за 2015-2017 рр.

Аналітичний звіт «Гендерний моніторинг виборів голів та рад ОТГ» розкриває кількісний і якісний аналіз гендерного виміру перших виборів до ОТГ, а саме: аналіз кількісного представництва жінок і чоловіків серед кандидатів у сільські, селищні та міські ради ОТГ, тенденції участі жінок у якості кандидаток до рад та голів ОТГ, гендерний склад рад ОТГ та обраних голів ОТГ, інтерв’ю з кандидатками 60 ОТГ на голів та у склад рад ОТГ. Збірник містить висновки та рекомендації щодо посилення ролі й участі жінок у політичному житті.