Жіночий консорціум України - це об’єднання, засноване жіночими громадськими організаціями, для забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків та благополуччя дітей в Україні.

БІЛЬШЕ

Шукаємо координаторку(а) проєкту

 

Шукаємо координатору(а) проєкту

Період роботи :

2 роки (повна зайнятість)

1. Контекст

Жіночий консорціум України є всеукраїнською неурядовою організацією, яка створена жіночими громадськими організаціями у 2001 році. Місією організації є забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків та дотримання прав дитини. Протягом 20-річної історії діяльності, Жіночий консорціум України надав послуги понад 50 тис. жінкам та чоловікам, дітям, та інституціям і організаціям. 

Жіночий консорціум має комплексний підхід до розв’язання питань, та має наступні напрями діяльності: адвокація змін в законодавство, що сприяють реалізації гендерної рівності та дотриманню прав дитини; розвиток нових послуг, які підтримують вразливі групи населення та сприяють захисту жінок та дівчат; розвиток практичних навичок жінок та дітей для участі у процесі прийняття рішень, захисту своїх прав; та інформаційна-просвітницька діяльність спрямована на подолання стереотипів. 

2. Про проєкт

З 2020 року Жіночий консорціум України впроваджує проєкт «Жінки України: залучені, спроможні, незламні»  за підтримки Пакт та Уряду Канади, що має за мету підвищення рівня реалізації прав людини жінками та дівчатами та просування ґендерної рівності в Україні. 

Завдання проєкту:

✓Посилення інституційного потенціалу місцевих жіночих організацій, насамперед тих, які представляють інтереси вразливих і маргіналізованих жінок та дівчат 

✓Покращення якості програм та адвокації у сфері прав жінки

✓Посилення ефективності національних та регіональних платформ, мереж та альянсів

3. Посада

Координатор_ка проекту відповідає за впровадження проекту, відповідно до узгодженого з партнерами та донорами плану, несе відповідальність за реалізацію завдань проекту за напрямком, досягнення його мети та очікуваних результатів.  

 

Основна увага в усіх активностях буде надаватися підтримці жіночих місцевих організацій з 4 областей України (Житомирська, Київська, Чернігівська, Сумська області) та м. Києва


4.   Роль

Координаторка програм відповідає за:

 • виконання календарного плану реалізації проєкту та операційного плану організації у межах свої повноважень, визначає орієнтовний кошторис витрат  та формує  програми запланованих заходів, забезпечує якісну їх організацію та проведення;

 • налагодження та підтримку партнерських стосунків з експертами, залученими організаціями, органами влади, представниками соціальної інфраструктури та громадськості для досягнення цілей програми;

 • прийняття операційних рішень, що оптимізують процес реалізації виконуваних проектів та програм; 

 • ведення бази даних контактів та подій проектів, організацію комунікації між залученими до проекту особами чи організаціями;

 • здійснення поточного моніторингу виконання проекту програми та проектів, підготовку та подання інформаційно-аналітичних та фінансових звітів. 


5. Основні завдання та обов'язки:

 • Готує та узгоджує з усіма зацікавленими сторонами план реалізації проектів, в т.ч. усі необхідні технічні завдання та договори для реалізації проекту.

 • Відповідає за реалізацію проектів відповідно до затверджених планів реалізації проектів. 

 • Управляє бюджетом проекту відповідно до делегованих повноважень, включаючи планування витрат на майбутні періоди, передбачення та внесення пропозицій щодо необхідних змін.  

 • Відповідає за вчасну підготовку звітів відповідно до встановлених вимог донорів, партнерів чи організації та забезпечує їх вчасне подання. 

 • Налагоджує та підтримує партнерські стосунки з організаціями/компаніями на національному та місцевому рівні, органами влади на регіональному та місцевому рівнях, які відіграють ключову роль для досягнення цілей проекту.

 • Бере участь у підготовці офіційних заяв, розробці політик та інших документів відповідно до завдань у сфері адвокасі.

 • Бере участь у зустрічах та нарадах. 

 • Відповідає за адміністративну підтримку реалізації проекту (зокрема, організація конференцій, семінарів, тренінгів та інших заходів), координує використання ресурсів для впровадження проектів 

 • Забезпечує підготовку інформаційних матеріалів щодо висвітлення діяльності проєкту, та діяльності Жіночого консорціуму у сфері гендерної рівності. 

 • Надає інформацію для підтримки і наповнення сайту ЖКУ (розділу «Ріні права і можливості»)

 • Пише щорічний звіт про діяльність організації у напрямку впровадження гендерної рівності

 • Проводить презентації проектів та програм в рамках партнерських заходів: на круглих столах, тренінгах, конференціях тощо. 

 • Готує та подає на розгляд відповідальних осіб концепції нових проектів.


6. Вимоги:

 • закінчена вище освіта (бажано у сфері гуманітарних чи соціальних наук)

 • знання соціального сектору, особливо питань у сфері гендерної рівності в Україні

 • розуміння сфери інституційного розвитку організацій 

 • володіння українською та бажано англійською мовами 

 • 2 і більше років досвіду управління проєктами

 • здатність планувати та визначати пріоритети у роботі

 • організаторські здібності

 • вміння швидко, грамотно та цікаво підготувати та презентувати інформацію про проект

 • вести переговори і ефективно спілкуватися 

 • володіння комп’ютерною грамотністю (MS Word, Excel, Power Point, пошукові системи, Інтернет, тощо.)


7. Прихильність до політик Жіночого консорціуму України:

Кожна людина в нашій команді повинна дотримуватись політик Жіночого консорціуму України у сфері гендерної рівності та захисту дітей. Ми підтримуємо різноманітність, рівність та інклюзію. Ми з повагою ставимось до думок та поглядів жінок та дітей. 

З метою забезпечення захисту дітей та жінок ми просимо кандидаток_ів підтвердити відсутність судимості за злочини, які стосуються сексуального насильства щодо дітей. 

8. Умови роботи: за трудовою угодою.

9. Для участі у конкурсі необхідно подати: 

 1. Резюме 

 2. Мотиваційний лист 

 3. Рекомендаційний(і) лист(и), або контакти осіб, які можуть надати рекомендації. 

Бажано щоб в рекомендаційному листі в тому числі було звернуто увагу на прихильність людини політикам гендерної рівності та захисту дітей.

 1. Очікуваний розмір винагороди  

 

10. Термін подання документів: до 5 листопада 2021 р. В темі листа необхідно вказати «координаторка проєкту». 

Контакти для отримання додаткової інформації:

Оксана Москаленко
голова
ВГО «Жіночий консорціум України»
Моб: +38 066 444 05 11
Ел.пошта: [email protected] (тема листа: 


Джерело: 02 листопада 2021


НАШІ ПРОЕКТИ

Альтернативна доповідь про впровадження Конвенції ООН про права дитини, підготовлена дітьми

 

Альтернативний звіт про дотримання Україною положень Конвенції ООН про права дитини за період з 2011 по 2018 роки (від коаліції неурядових організацій)

Альтернативний звіт про реалізацію Україною положень Конвенції ООН про права дитини є результатом спільної роботи експертів громадського сектору в сфері захисту прав дитини. Документ містить актуальну інформацію про виконання Україною положень Конвенції ООН про права дитини за період, що пройшов з моменту отримання Україною рекомендацій Комітету ООН з прав дитини стосовно розгляду останнім зведеної третьої та четвертої державної доповіді (2011 рік) по 2018 рік включно.
 

Як допомогти дітям пережити лихо: поради для батьків

Матеріал надає інформацію для батьків про те, як допомогти дітям різного віку, які перебувають в ситуації конфлікту.
 

Голоси дітей – проти насильства щодо дитини

Слова дітей з усього світу про попередження насильства щодо дитини відобразились на сторінках книги " Голоси дітей - проти насильства щодо дитини".