Жіночий консорціум України - це об’єднання, засноване жіночими громадськими організаціями, для забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків та благополуччя дітей в Україні.

БІЛЬШЕ

Шукаємо Спеціаліст_ку з моніторингу і оцінки

 

Назва посади:                       Спеціаліст_ка з моніторингу і оцінки

Підзвітний:                             Голові ВГО ЖКУ

Посади у підпорядкуванні: немає

Місцезнаходження:              Київ, Україна

 

Загальні положення:

ВГО ЖКУ – це всеукраїнська громадська організація, яка працює для утвердження принципів гендерної рівності та забезпечення найкращих інтересів дитини в Україні.

Спеціаліст_ка з моніторингу і оцінки є членом команди ВГО ЖКУ. Він / вона співпрацює з головою організації, зі координаторами_ками програм та іншими працівниками_цями для кращого виконання стратегічних та тактичних цілей організації.

Спеціаліст_ка з моніторингу і оцінки ВГО ЖКУ

відповідає за моніторинг і оцінку виконання стратегічного плану організації та напрямків діяльності/проєктів, що спрямовані на реалізацію стратегії,

несе відповідальність за розробку та реалізацію заходів з МіО в рамках Стратегічного плану та відповідних напрямків,

допомагає голові організації та координаторам_кам напрямків/проектів у підготовці річних /щоквартальних / щомісячних (за вимогою донорів / загальних зборів) звітів щодо реалізації стратегії та відповідних напрямків/проектів,

допомагає здійснювати регулярний моніторинг діяльності, розробляючи показники результативності, та шляхом моніторингу та аналізу результатів,

відповідає за збір та аналіз різних даних стосовно стратегії та проєктної діяльності. 

Основна мета діяльності: Здійснення цілей організації та окремих проектів/ програм, через планування, організацію та впровадження моніторингу та оцінки діяльності та її впливу.

 

Повноваження:

Спеціаліст_ка з моніторингу і оцінки відповідає за:

·         своєчасну та якісну підготовку внутрішньої та зовнішньої звітності організації

·         виконання моніторингу і оцінки відповідно до календарного плану реалізації програми відповідно до Стратегічного плану ВГО ЖКУ, визначає орієнтовний кошторис витрат  та формує  програми запланованих заходів, що стосуються моніторингу і оцінки, забезпечує якісну їх організацію та проведення;

·         налагодження та підтримку партнерських стосунків з експертами_ками, залученими організаціями, органами влади, представниками_цями соціальної інфраструктури та громадськості для досягнення цілей програми;

·         прийняття операційних рішень, що оптимізують процес МEAL;

·         ведення бази даних контактів та подій проектів, організацію комунікації між залученими до проекту особами чи організаціями для здійснення моніторингу і оцінки;

·         здійснення поточного моніторингу виконання проекту програми та проектів, підготовку та подання інформаційно-аналітичних та фінансових звітів.

 

Основні завдання та обов'язки:

Спеціаліст_ка з моніторингу та оцінки:

·         Розробляє та впроваджує план МEAL для охоплення результатів діяльності/проектів, включно з регулярним звітуванням про надання послуг, базову та кінцеву оцінку, а також весь процес моніторингу та вивчення уроків для оцінки процесів та результатів.

·         Розробляє бази даних та наглядає за відповідним збором даних  для забезпечення своєчасного збору даних та звітування щодо реалізації стратегії та проєктів Жіночого консорціуму України.

·         Бере участь у звітування щодо діяльності Жіночого консорціуму України шляхом подання письмової документації щодо діяльності МEAL, результатів, показників, та підготовці річних, квартальних (за потребою місячних) звітів.

·         Координує роботу та підтримує працівниць у процесі збору даних шляхом розробки керівництв з MEAL та проведення навчання.

·         Розробляє показники, які дозволяють вимірювати вплив організації та її внесок у реалізацію міжнародних стандартів, які стосуються прав людини, зокрема жінки та дитини

·         Проводить цільові оцінки та дослідження, включаючи проектування, збір даних, управління та аналіз даних

·         Забезпечує якість даних за допомогою процедур перевірки даних, включаючи регулярні перевірки якості даних

·         Відповідає за вчасну підготовку звітів відповідно до встановлених вимог донорів, партнерів чи організації та забезпечує їх вчасне подання.

·         Бере участь у підготовці звітів, інформаційних довідок про досягнуті результати діяльності ЖКУ та розміщує інформацію про результати на сайті ЖКУ, фейсбуксторінці.

·         Бере участь у зустрічах та нарадах.

·         Проводить презентації результатів та впливу проектів та програм в рамках партнерських заходів: на круглих столах, тренінгах, конференціях тощо.

·         Бере участь у підготовці концепцій нових проектів, зокрема пропонує показники, які забезпечують якісну оцінку впливу та результатів проєкту.

·         Виконує інші обов’язки на вимогу Голови ВГО ЖКУ.

 

Кваліфікації:

·         закінчена вище освіта (бажано у сфері соціальних наук)

·         володіння українською та бажано англійською мовами

·         2 і більше років досвіду роботи у сфері моніторингу і оцінки

·         здатність планувати та визначати пріоритети у роботі

·         вміння швидко, грамотно та цікаво підготувати та презентувати інформацію про проект

·         володіння комп’ютерною грамотністю (MS Word, Excel, Power Point, пошукові системи, Інтернет, тощо.)

·         прихильність до політик Жіночого консорціуму України, зокрема забезпечення гендерної рівності та захисту дітей.

·         10. Термін подання документів: до 20 грудня 2021 р. В темі листа необхідно вказати «спеціалістка з МіО». 

·         Контакти для отримання додаткової інформації:

·         Оксана Москаленко
голова

ВГО «Жіночий консорціум України»
Моб: +38 066 444 05 11
Ел.пошта: [email protected] (тема листа:  

 


Джерело: 06 грудня 2021


НАШІ ПРОЕКТИ

Альтернативний звіт про дотримання Україною положень Конвенції ООН про права дитини за період з 2011 по 2018 роки (від коаліції неурядових організацій)

Альтернативний звіт про реалізацію Україною положень Конвенції ООН про права дитини є результатом спільної роботи експертів громадського сектору в сфері захисту прав дитини. Документ містить актуальну інформацію про виконання Україною положень Конвенції ООН про права дитини за період, що пройшов з моменту отримання Україною рекомендацій Комітету ООН з прав дитини стосовно розгляду останнім зведеної третьої та четвертої державної доповіді (2011 рік) по 2018 рік включно.
 

Як допомогти дітям пережити лихо: поради для батьків

Матеріал надає інформацію для батьків про те, як допомогти дітям різного віку, які перебувають в ситуації конфлікту.
 

Альтернативна доповідь про впровадження Конвенції ООН про права дитини, підготовлена дітьми

 

Голоси дітей – проти насильства щодо дитини

Слова дітей з усього світу про попередження насильства щодо дитини відобразились на сторінках книги " Голоси дітей - проти насильства щодо дитини".