Жіночий консорціум України - це об’єднання, засноване жіночими громадськими організаціями, для забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків та благополуччя дітей в Україні.

БІЛЬШЕ

Догляд за хворою дитиною зарахують до трудового стажу

Відтепер до трудового стажу будуть зараховувати догляд за хворою дитиною, якій не встановлено інвалідності.

Перелік важких захворювань, розладів, травм, станів тощо, які дають право на одержання державної допомоги на дитину, якій не встановлено інвалідність, затверджує Кабмін.

Як передбачають зміни до Закону «Про вне­сення змін до деяких законів України щодо по­силення соціального захисту осіб, які догля­дають за хворими дітьми», одному з батьків дитини, яка має важку хворобу, але їй не вста­новлено інвалідності, призначають допомогу. Крім батьків, це можуть бути усиновлювач, опі­кун, піклувальник, один із прийомних батьків або батьків-вихователів, які постійно живуть із дити­ною та доглядають її. Усіх цих осіб, які фактично здійснюють догляд за хворою дитиною, від січня цього року внесено до переліку осіб, які підля­гають загальнообов’язковому державному пен­сійному страхуванню.

Відповідно, страховий стаж для них за пері­оди отримання такої допомоги буде обчислю­ватися за даними Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

При обчисленні заробітної плати, з якої ви­значається розмір пенсії за періоди отриман­ня допомоги, буде враховуватися мінімальний розмір заробітної плати. З 1 січня 2019 року розмір мінімальної зарплати становить 4 тися­чі 173 гривні.


Джерело: Високий замок 08 лютого 2019


Тегиправа дитини,   здоров'я дітей,   захист прав дитини,   догляд

НАШІ ПРОЕКТИ

Альтернативна доповідь по виконанню України конвенції щодо дискримінації жінок

 

Права дівчини (витримки з Національного паралельного звіту з виконання Пекінської декларації та Платформи дій. 2019)

Звіт про дотримання прав дівчини.
 

Дослідження з питань гендерних аспектів насильства у школах України

Метою Дослідження з питань гендерних аспектів насильства у школах було з’ясування рівня розуміння, сприйняття дітьми та вчителями і вчительками гендерних проблем та, зокрема, ставлення до проблеми гендерного насильства у загальноосвітніх навчальних закладах.
 

Внутрішня політика Жіночого консорціуму України з захисту дітей

Жіночий консорціум України прагне забезпечити захист усіх дітей, з якими ми працюємо. Ми прагнемо просувати права дитини, включаючи участь дитини в питаннях, які стосуються її інтересів. Саме тому Жіночий консорціум України розробив внутрішню політику захисту дитини, аби впевнитись, що всі працівники та волонтери, які контактують з дітьми, не порушували їх прав.