Жіночий консорціум України - це об’єднання, засноване жіночими громадськими організаціями, для забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків та благополуччя дітей в Україні.

БІЛЬШЕ

Як роботодавцю уникнути гендерної дискримінації в трудових відносинах

Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом (ст. 24 Конституції). Норма, яка проголошує рівність всіх громадян (як чоловіків, так і жінок), підсилюється конституційним положенням, згідно з яким виключаються привілеї чи обмеження за ознакою статі.

Пряма дискримінація – ситуація, за якої з особою та/або групою осіб за їх певними ознаками поводяться менш прихильно, ніж з іншою особою та/або групою осіб в аналогічній ситуації, крім випадків, коли таке поводження має правомірну, об’єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є належними та необхідними;

Ознаки прямої дискримінації:

 • до особи ставляться у менш сприятливий спосіб;
 • у порівнянні з тим, як ставилися чи могли б ставитися до інших осіб у подібній ситуації.

Несприятливе ставлення має значення для встановлення факту дискримінації, якщо воно несприятливе для однієї особи порівняно з іншою особою, що перебуває в аналогічній ситуації.

Непряма дискримінація – ситуація, за якої внаслідок реалізації чи застосування формально нейтральних правових норм, критеріїв оцінки, правил, вимог чи практики для особи та/або групи осіб за їх певними ознаками виникають менш сприятливі умови або становище порівняно з іншими особами та/або групами осіб, крім випадків, коли їх реалізація чи застосування має правомірну, об’єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є належними та необхідними;

Ознаки непрямої дискримінації:

нейтральне правило, норма прав, критерій чи практика, що впливає на групу осіб, які мають «захищену ознаку», значно більше, ніж на інших осіб в аналогічній ситуації.

У справах про дискримінацію позивач зобов’язаний навести фактичні дані, які підтверджують факт дискримінації. У разі наведення таких даних доведення їх відсутності покладається на відповідача (ч. 2 ст. 81 ЦПК).

У позові про дискримінацію не обов’язково наводити всі докази дискримінаційних дій, які зазвичай відсутні, або до яких позивачка не має доступу, достатньо лише навести факти та обґрунтувати, в чому саме полягали дискримінаційні дії відповідача, а також, яка дискримінація відбулась – пряма чи непряма.

Заборона дискримінації в Законодавстві

Закон «Про рекламу»

Забороняється в оголошеннях (рекламі) про вакансії зазначати:

 • обмеження щодо віку кандидатів,
 • пропонувати роботу лише жінкам або лише чоловікам, за винятком специфічної роботи, яка може виконуватися виключно особами певної статі,
 • висувати вимоги, що надають перевагу одній із статей,
 • вимагати надання відомостей про особисте життя від осіб, які працевлаштовуються.

Закон «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»

Стаття 17 Закону передбачає забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у праці та одержанні винагороди за неї.

Жінкам і чоловікам забезпечуються рівні права та можливості у працевлаштуванні, просуванні по роботі, підвищенні кваліфікації та перепідготовці.

Роботодавець зобов’язаний:

 • створювати умови праці, які дозволяли б жінкам і чоловікам здійснювати трудову діяльність на рівній основі;
 • забезпечувати жінкам і чоловікам можливість суміщати трудову діяльність із сімейними обов’язками;
 • здійснювати рівну оплату праці жінок і чоловіків при однаковій кваліфікації та однакових умовах праці.


Алгоритм дій у разі, якщо роботодавець вчиняє дискримінацію за ознакою гендерної рівності.

В залежності від бажання та позиції клієнта можна подавати позов про визнання дій працедавця дискримінаційними, а також висувати позовну вимогу про прийняття на роботу чи відшкодування шкоди, завданої дискримінаційними діями.

Для належного обґрунтування позовної заяви зберіть докази, які підтверджують звернення чоловіка чи жінки до роботодавця та відповідність їх кваліфікації і досвіду пропонованій роботі:

 • вимоги до вакансії, не подані працедавцем до центру зайнятості,
 • скерування центру зайнятості,
 • диплом,
 • трудова книжка,
 • корінець-відмова працедавця із вказаною причиною відмови у прийнятті на роботу
 • запрошення на співбесіду,
 • переписка електронною поштою,
 • вимоги до посади в оголошенні тощо.

Джерело: kadrovik01.com.ua 24 листопада 2021


Тегигендерна рівність,   гендерна дискримінація в трудових відносинах

НАШІ ПРОЕКТИ

Альтернативна доповідь про впровадження Конвенції ООН про права дитини, підготовлена дітьми

 

Голоси дітей – проти насильства щодо дитини

Слова дітей з усього світу про попередження насильства щодо дитини відобразились на сторінках книги " Голоси дітей - проти насильства щодо дитини".
 

Альтернативний звіт про дотримання Україною положень Конвенції ООН про права дитини за період з 2011 по 2018 роки (від коаліції неурядових організацій)

Альтернативний звіт про реалізацію Україною положень Конвенції ООН про права дитини є результатом спільної роботи експертів громадського сектору в сфері захисту прав дитини. Документ містить актуальну інформацію про виконання Україною положень Конвенції ООН про права дитини за період, що пройшов з моменту отримання Україною рекомендацій Комітету ООН з прав дитини стосовно розгляду останнім зведеної третьої та четвертої державної доповіді (2011 рік) по 2018 рік включно.
 

Як допомогти дітям пережити лихо: поради для батьків

Матеріал надає інформацію для батьків про те, як допомогти дітям різного віку, які перебувають в ситуації конфлікту.