Жіночий консорціум України - це об’єднання, засноване жіночими громадськими організаціями, для забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків та благополуччя дітей в Україні.

БІЛЬШЕ

15 вересня Верховна Рада України розгляне у комітетах 5 законопроєктів

15 вересня 2021 р. у Комітеті з питань гуманітарної та інформаційної політики планується розглянути 5 законопроєктів:

1. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо збільшення періоду відпустки у зв'язку з пологами та збільшення розміру допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами (№ 2032 від 03.09.2019)

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=2032&skl=10

У законопроекті пропонується збільшити тривалість відпустки у зв’язку з пологами з 56 до 70 календарних днів, а у разі ускладнення пологів або народження двох і більше дітей – з 70 до 90 днів, а також встановити мінімальний розмір допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами не менше 100 відсотків від розміру встановленого законом прожиткового мінімуму для працездатної особи із розрахунку на місяць.

2. Проект Закону про внесення змін до статті 12 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо збільшення розміру допомоги при народженні дитини (№ 3248 від 20.03.2020)

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=3248&skl=10

У законопроекті шляхом викладення у новій редакції ч. 1 ст. 12 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» пропонується встановити, що допомога при народженні першої дитини призначається у розмірі 54350 гривень, другої дитини – у розмірі 108700 гривень, третьої і кожної наступної дитини – 163050 гривень. Виплата допомоги здійснюється одноразово у розмірі 20000 грн., а решта її суми на першу дитину виплачується протягом наступних 36 місяців, на другу дитину – протягом 48 місяців, на третю і кожну наступну дитину – протягом 72 місяців рівними частинами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. При цьому, щомісячна допомога у вказаних розмірах виплачується також особам, які на дату запровадження зазначених розмірів, мали право на отримання щомісячної допомоги при народженні дитини.

3. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо збільшення розміру допомоги при народженні дитини (№ 5585 від 28.05.2021)

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=5585&skl=10

У законопроекті пропонується з 01.01.2022 збільшити розмір допомоги при народженні першої та кожної наступної дитини з 41 280 гривень до 50 000 гривень. При цьому передбачається, що виплата допомоги проводитиметься одноразово у розмірі 25 відсотків загального розміру допомоги, решта суми допомоги виплачуватиметься протягом наступних 36 місяців рівними частинами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, у розмірі, встановленому на дату народження дитини (нова редакція ч. 1 ст. 12 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»). Крім того, розділ VІІІ «Прикінцеві положення» Закону доповнюється новим п. 13, згідно з яким розмір допомоги, визначений відповідно до ч. 1 ст. 12 Закону, щороку з 1 січня (починаючи з 01.01.2023) збільшуватиметься на прогнозний показник зростання індексу споживчих цін (грудень порівняно з груднем попереднього року), який затверджується Кабінетом Міністрів України.

4. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми" (щодо стимулювання збільшення народжуваності) (№ 5585-1 від 01.06.2021)

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=5585-1&skl=10

Законопроект подано як альтернативний до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» щодо збільшення розміру допомоги при народженні дитини» (№ 5585). Його відмінності від законопроекту реєстр. № 5585 полягають у тому, що у ньому передбачено, що: допомога при народженні дитини призначається в таких розмірах: при народженні першої дитини – 50000 гривень, другої дитини – 100000 гривень, третьої і кожної наступної дитини – 150000 гривень (в той час як за законопроектом реєстр. № 5585 – допомога при народженні першої та кожної наступної дитини призначається у розмірі 50000 гривень); дещо інший порядок виплати допомоги; відсутність щорічного збільшення допомоги на прогнозний показник зростання індексу споживчих цін, що передбачено у законопроекті реєстр. № 5585.

5. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми" щодо належного виконання обов’язку держави у соціальній підтримці сімей при народженні дитини (№ 5585-2 від 11.06.2021)

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=5585-2&skl=10

Законопроект подано як альтернативний до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» щодо збільшення розміру допомоги при народженні дитини» (реєстр. № 5585 від 28.05.2021). У ньому розмір допомоги при народженні дитини призначається та виплачується «виходячи з розміру прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років, встановленого на момент призначення виплати допомоги», а не у конкретно зафіксованій сумі, як це передбачено у законопроекті реєстр. № 5585. При цьому допомога при народженні першої дитини виплачується у сумі 25 розмірів прожиткового мінімуму, другої дитини – 50 розмірів прожиткового мінімуму, третьої і кожної наступної дитини – 70 розмірів прожиткового мінімуму. Виплата допомоги здійснюється одноразово в фіксованій сумі та рівними частинами впродовж 36 місяців. Одноразова сума виплати при народженні першої дитини складає 10 прожиткових мінімумів, при народженні другої дитини – у розмірі 15 прожиткових мінімумів, при народженні третьої та кожної наступної дитини у розмірі 20 прожиткових мінімумів. Решта суми допомоги виплачується протягом наступних 36 місяців рівними частинами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

6. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо збільшення розміру допомоги при народженні дитини та відновлення допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (№ 5585-3 від 14.06.2021)

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=5585-3&skl=10

Законопроект подано як альтернативний до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» щодо збільшення розміру допомоги при народженні дитини» (реєстр. № 5585 від 28.05.2021). Головні відмінності законопроекту реєстр. № 5585-3 від законопроекту реєстр. № 5585 полягають в тому, що у законопроекті № 5585-3 розмір допомоги при народженні дитини нараховується «виходячи з розміру прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років, встановленого на момент призначення виплати допомоги», а не у конкретно зафіксованій сумі, як це передбачено у законопроекті реєстр. № 5585. При цьому допомога при народженні першої дитини виплачується у сумі 50 розмірів прожиткового мінімуму, другої дитини – 70 розмірів прожиткового мінімуму, третьої і кожної наступної дитини – 120 розмірів прожиткового мінімуму. Виплата допомоги здійснюється двома частинами. Одноразово при народженні першої дитини виплачується – 15 прожиткових мінімумів, при народженні другої дитини – 25 прожиткових мінімумів, при народженні третьої та кожної наступної дитини - 40 прожиткових мінімумів. Решта суми допомоги виплачується протягом наступних 36 місяців рівними частинами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Крім цього, законопроектом реєстр. № 5585-3 передбачається відновлення допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, визначається її розмір, який дорівнює різниці між прожитковим мінімумом, встановленим для працездатних осіб, та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше ніж 30 відсотків прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років, та умови виплати (зміни до ст. 3 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», доповнення цього Закону новим розділом IV).

Інформація підготовлена в рамках проекту "Впровадження Конвенції ООН про права дитини", що реалізується Жіночим консорціумом України за підтримки Save the Children International від Уряду Швеції. Save the Children та Уряд Швеції можуть не поділяти погляди висловленні у публікації.

 


Джерело: Жіночий консорціум України 15 вересня 2021


Тегиправа дитини,   законопроєкт

НАШІ ПРОЕКТИ

Альтернативний звіт про дотримання Україною положень Конвенції ООН про права дитини за період з 2011 по 2018 роки (від коаліції неурядових організацій)

Альтернативний звіт про реалізацію Україною положень Конвенції ООН про права дитини є результатом спільної роботи експертів громадського сектору в сфері захисту прав дитини. Документ містить актуальну інформацію про виконання Україною положень Конвенції ООН про права дитини за період, що пройшов з моменту отримання Україною рекомендацій Комітету ООН з прав дитини стосовно розгляду останнім зведеної третьої та четвертої державної доповіді (2011 рік) по 2018 рік включно.
 

Як допомогти дітям пережити лихо: поради для батьків

Матеріал надає інформацію для батьків про те, як допомогти дітям різного віку, які перебувають в ситуації конфлікту.
 

Голоси дітей – проти насильства щодо дитини

Слова дітей з усього світу про попередження насильства щодо дитини відобразились на сторінках книги " Голоси дітей - проти насильства щодо дитини".
 

Альтернативна доповідь про впровадження Конвенції ООН про права дитини, підготовлена дітьми