Жіночий консорціум України - це об’єднання, засноване жіночими громадськими організаціями, для забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків та благополуччя дітей в Україні.

БІЛЬШЕ

Мінсоцполітики: Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок в дії

Питання забезпечення рівності прав та можливостей жінок і чоловіків - фундаментальне завдання української влади. У вересні 2018 року Кабінет Міністрів України затвердив Національний план дій з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок, яким передбачено ряд заходів щодо подолання ключових проблем нерівності жінок і чоловіків. Документ враховує абсолютно всі сфери суспільного, економічного та політичного життя, передбачає активні кроки по розробці шляхів забезпечення та в подальшому підтримки рівності та недискримінації, запобігання домашньому насильству та насильству за ознакою статі, виховання толерантності та взаємоповаги.

Наразі Міністерство соціальної політики України аналізує надану міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, обласними державними адміністраціями інформацію про виконання заходів, які передбачені Національним планом на 2018 рік. З впевненістю можна стверджувати, що проведена значна робота в галузях соціальної допомоги та підтримки, освіти, охорони здоров’я, зайнятості та гідних умов праці, дозвілля та спорту, сектору безпеки та оборони.

Впевнені, що започаткована тенденція буде тривати й надалі.


Джерело: Урядовий портал 26 лютого 2019


Тегигендерна рівність,   права жінок,   дискримінація жінок

НАШІ ПРОЕКТИ

Дослідження Громадської Думки з Питань Участі Жінок у Політичних Процесах

Дане дослідження допомагає знайти відповіді на деякі з цих запитань та демонструє, що саме з приводу політичної участі жінок думають громадяни і громадянки, та які подальші кроки потрібно здійснити для того, щоб заявлена в Конституції України стаття 24 щодо надання жінкам і чоловікам рівних прав і можливостей була реалізована.
 

Альтернативна доповідь по виконанню України конвенції щодо дискримінації жінок

 

Гендерний Моніторинг Виборів Голів та Рад ОТГ за 2015-2017 рр.

Аналітичний звіт «Гендерний моніторинг виборів голів та рад ОТГ» розкриває кількісний і якісний аналіз гендерного виміру перших виборів до ОТГ, а саме: аналіз кількісного представництва жінок і чоловіків серед кандидатів у сільські, селищні та міські ради ОТГ, тенденції участі жінок у якості кандидаток до рад та голів ОТГ, гендерний склад рад ОТГ та обраних голів ОТГ, інтерв’ю з кандидатками 60 ОТГ на голів та у склад рад ОТГ. Збірник містить висновки та рекомендації щодо посилення ролі й участі жінок у політичному житті.
 

Внутрішня політика Жіночого консорціуму України з захисту дітей

Жіночий консорціум України прагне забезпечити захист усіх дітей, з якими ми працюємо. Ми прагнемо просувати права дитини, включаючи участь дитини в питаннях, які стосуються її інтересів. Саме тому Жіночий консорціум України розробив внутрішню політику захисту дитини, аби впевнитись, що всі працівники та волонтери, які контактують з дітьми, не порушували їх прав.