Жіночий консорціум України - це об’єднання, засноване жіночими громадськими організаціями, для забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків та благополуччя дітей в Україні.

БІЛЬШЕ

Рекомендації дiтей до Лансаротського комiтету щодо подолання ризиків сексуального насильства та сексуальноi експлуатацiї дiтей в умовах iнтернет простору
 Жіночий консорціум України


В сучасних умовах доступності інтернету постають все нові та нові небезпеки для дітей і на них вкрай важливо реагувати. Діти більше використовують інтернет простір ніж дорослі, вони чутливіші до змін каналів комунікації та нових ризиків, то ж вчителі, які вчать дітей безпеці в Інтернеті, мають не просто вчити дітей на конкретних прикладах, а й оволодівати новими навичками – бути фасилітаторами дискусій про канали комунікації, про ризики з якими зустрічаються діти, і як тренери, допомагати опанувати навички безпечної поведінки. На різних сайтах часто виникають загрози для дітей (наприклад, ігрові сайти, які сприяють знайомству дітей з дорослими або сайти, на яких можливий тролінг дітей у мережі), мають бути передбачені інструменти, що сприятимуть створенню безпечних умов для дітей, які заходять на ці ресурси. Вони мають постійно інформувати про небезпеку та куди звернутися у випадку небезпеки. Ця інформація є важливою не лише для дітей, а й для їх батьків.

Діти напрацювали рекомендації щодо покращення ситуації яка склалась в Україні , які були подані до Лансаротського комітету. Діти виділили три області, які є на їхню думку є найважливішими для того, щоб знизити рівень небезпек під час перебування дітей в інтернеті: попередження небезпек, інформування про небезпеки (освіта) та реагування (захист), а також розробили рекомендації, які є внеском у розв’язання проблеми сексуального насильства щодо дітей в веб-мережі.

Ознайомитися зі звітом, підготовленим групою дітей та Жіночим консорціумом України за підтримки Уряду Швеції, Save the Children International in Kosovo та BICE, можна нижче.

 
 

Назад до списку видань

НАШІ ПРОЕКТИ

Дослідження Громадської Думки з Питань Участі Жінок у Політичних Процесах

Дане дослідження допомагає знайти відповіді на деякі з цих запитань та демонструє, що саме з приводу політичної участі жінок думають громадяни і громадянки, та які подальші кроки потрібно здійснити для того, щоб заявлена в Конституції України стаття 24 щодо надання жінкам і чоловікам рівних прав і можливостей була реалізована.
 

Альтернативна доповідь по виконанню України конвенції щодо дискримінації жінок

 

Гендерний Моніторинг Виборів Голів та Рад ОТГ за 2015-2017 рр.

Аналітичний звіт «Гендерний моніторинг виборів голів та рад ОТГ» розкриває кількісний і якісний аналіз гендерного виміру перших виборів до ОТГ, а саме: аналіз кількісного представництва жінок і чоловіків серед кандидатів у сільські, селищні та міські ради ОТГ, тенденції участі жінок у якості кандидаток до рад та голів ОТГ, гендерний склад рад ОТГ та обраних голів ОТГ, інтерв’ю з кандидатками 60 ОТГ на голів та у склад рад ОТГ. Збірник містить висновки та рекомендації щодо посилення ролі й участі жінок у політичному житті.
 

Внутрішня політика Жіночого консорціуму України з захисту дітей

Жіночий консорціум України прагне забезпечити захист усіх дітей, з якими ми працюємо. Ми прагнемо просувати права дитини, включаючи участь дитини в питаннях, які стосуються її інтересів. Саме тому Жіночий консорціум України розробив внутрішню політику захисту дитини, аби впевнитись, що всі працівники та волонтери, які контактують з дітьми, не порушували їх прав.