Жіночий консорціум України - це об’єднання, засноване жіночими громадськими організаціями, для забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків та благополуччя дітей в Україні.

БІЛЬШЕ

17-20 квітня 2018 року Верховна Рада України розгляне 8 законопроектів, які стосуються прав дитини

З них 5 законопроектів розглядатимуться на пленарних засіданнях ВРУ, а 3 – у комітетах.

Законопроекти, які розглядатимуться на парламентському засіданні:

1. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (щодо виплати грошової компенсації на безоплатне харчування дітей)(№ 6230 від 23.03.2017)

У законопроекті пропонується внести зміни до статей 29 та 30 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», якими для учнів загальноосвітніх навчальних закладів та деяких інших категорій дітей, які належать до потерпілих від Чорнобильської катастрофи, замість безоплатного харчування, передбаченого чинними положеннями вказаних статей, запроваджується грошова компенсація вартості відповідних продуктів харчування.

2. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання відпустки усиновлювачам при усиновленні дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування(№ 6350 від 12.04.2017)

У законопроекті пропонується внести зміни до статті 182 КЗпП України та статей 17 та 181 Закону України «Про відпустки», які спрямовані на вдосконалення правового регулювання надання відпусток у зв’язку з усиновленням дитини.

3. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо посилення державних гарантій для гірських та високогірних населених пунктів(№ 6439-д від 14.12.2017)

У законопроекті пропонується:
• виокремити в окрему категорію високогірні населені пункти, які розташовані на висоті 600 метрів і вище над рівнем моря, за умови, що не менш як 50% сільськогосподарських угідь у межах населеного пункту розташовані на схилах крутизною 20 градусів і більше;
• посилити державні гарантії соціально-економічного розвитку населених пунктів, яким надано статус гірських, зокрема: гарантування державою електрифікації гірських населених пунктів, встановлення пільг з плати за електроенергію, здійснення заходів щодо покращення екологічного стану таких територій, гарантування дотацій та субвенцій з Державного бюджету України відповідно до бюджетного законодавства тощо;
• уточнити норми закону щодо надання пільг громадянам, яким надано статус особи, що проживає і працює (навчається) на території населеного пункту, якому надано статус гірського, а також передбачити право осіб, які та/або батьки яких мають такий статус, брати участь у конкурсі за результатами вступних випробувань у вищому навчальному закладі у межах установлених квот прийому до вищих навчальних закладів;
• при формуванні спроможних об’єднаних територіальних громад враховувати, що кількість навчальних, медичних закладів, закладів культури не може бути меншою, ніж кількість таких закладів, що була до моменту утворення об’єднаної територіальної громади;
• доручити Кабінету Міністрів України розробити та подати на розгляд Верховної Ради України державну цільову програму розвитку гірських населених пунктів.
Відповідні зміни пропонуються до законів України «Про статус гірських населених пунктів в Україні», «Про вищу освіту». Метою законопроекту, як зазначається у Пояснювальній записці до нього, «є посилення державних гарантій для населених пунктів, які мають статус гірських та високогірних, покращення соціального захисту громадян України, які проживають в таких населених пунктах, встановлення правових основ для забезпечення сталого екологічно збалансованого економічного та соціального розвитку гірських територій в Україні».

4. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про житловий фонд соціального призначення"(№ 7304 від 17.11.2017)

Метою поданого законопроекту, як зазначено у Пояснювальній записці до нього, є «законодавче врегулювання питання надання права взяття на соціальний квартирний облік внутрішньо переміщеним особам з інвалідністю». Для досягнення цієї мети у законопроекті пропонується внести зміни до Закону України «Про житловий фонд соціального призначення», якими здійснено уточнення вимог соціального житла, яке, крім інших вимог, встановлених у частині четвертій статті 3 Закону, повинно відповідати «будівельним нормам, стандартам і правилам стосовно доступності маломобільних груп населення». Крім цього, пропонується передбачити, що внутрішньо переміщені особи з інвалідністю та члени їх сімей користуються правом взяття їх на соціальний квартирний облік, якщо вони не мають житла на підконтрольній українській владі території, або їх житло зруйноване чи стало непридатним для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції. При цьому вказано, що під час визначення середньомісячного сукупного доходу не враховується вартість майнових прав чи прав власності внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю та членів їх сімей на нерухоме майно, що розміщене на тимчасово окупованій території, в населених пунктах, які розташовані на лінії зіткнення або на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, а також на майно, яке зруйноване або стало непридатним для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції (частина друга статті 10 Закону). Також передбачено, що діти з інвалідністю та особи з інвалідністю I і II, які взяті на облік внутрішньо переміщених осіб, мають право першочергового отримання квартир або садибних (одноквартирних) жилих будинків із житлового фонду соціального призначення (статті 11 та 12 Закону).

5. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про житловий фонд соціального призначення" щодо захисту житлових прав внутрішньо переміщених осіб(№ 7304-1 від 01.12.2017)

Ціллю і завданням поданого законопроекту, як зазначено у Пояснювальній записці до нього, є «вирішення житлових проблем внутрішньо переміщених осіб шляхом надання їм права на взяття на соціальний квартирний облік». Для досягнення цієї цілі у законопроекті пропонується внести зміни до Закону України «Про житловий фонд соціального призначення», якими здійснено уточнення вимог соціального житла, яке, крім інших вимог, встановлених у частині четвертій статті 3 Закону, повинно відповідати «будівельним нормам, стандартам і правилам стосовно доступності маломобільних груп населення». Крім цього, пропонується передбачити, що внутрішньо переміщені особи користуються правом взяття їх на соціальний квартирний облік, якщо вони не мають житла на підконтрольній українській владі території, або їх житло зруйновано чи стало непридатним для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції. Також передбачено, що діти з інвалідністю та особи з інвалідністю I і II групи, які взяті на облік внутрішньо переміщених осіб, мають право першочергового отримання квартир або садибних (одноквартирних) жилих будинків із житлового фонду соціального призначення (статті 11 та 12 Закону).
Законопроект є альтернативним до законопроекту реєстр. № 7304 від 17.11.2017, поданого до Верховної Ради України Кабінетом Міністрів України. Відмінність між цими законопроектами полягає в категорії осіб, на яких пропонується розповсюдити положення щодо взяття на соціальний квартирний облік. Так, в основному законопроекті зазначене вище положення стосується тільки внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю, тоді як в альтернативному законопроекті – воно стосується усіх внутрішньо переміщених осіб.

Законопроекти, які розглядатимуться в комітетах:

1. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо забезпечення обов'язковим харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти)(№ 7314 від 17.11.2017)

У законопроекті шляхом внесення відповідних змін до законів України «Про загальну середню освіту», «Про освіту» та «Про охорону дитинства» пропонується врегулювати деякі питання обов’язкового харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів, зокрема, пропонується дітей з неповних та багатодітних сімей включити до переліку осіб, яких органи державної влади та органи місцевого самоврядування, у підпорядкуванні яких перебувають державні і комунальні заклади освіти, забезпечують безоплатним гарячим харчуванням, а також передбачити організацію обов’язкового харчування учнів 1-11(12) класів закладів загальної середньої освіти державної та комунальної форм власності за рахунок коштів місцевих бюджетів.
Як зазначається у п. 2 Пояснювальної записки, реалізація положень законопроекту дозволить забезпечити дітей шкільного віку необхідним харчуванням, створить умови для суттєвого зміцнення і збереження їх здоров’я та надасть можливість задовольнити потреби кожної дитини в якісному та безпечному харчуванні за місцем її навчання.

2. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо харчування дітей, які навчаються(№ 7314-1 від 01.12.2017)

У законопроекті шляхом внесення відповідних змін до законів України «Про загальну середню освіту», «Про освіту» та «Про охорону дитинства» пропонується врегулювати деякі питання обов’язкового харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Зокрема, пропонується учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів, дітей з неповних та багатодітних сімей, а також дітей із числа внутрішньо переміщених осіб включити до переліку осіб, яких органи державної влади та органи місцевого самоврядування, у підпорядкуванні яких перебувають державні і комунальні заклади освіти, забезпечують безоплатним гарячим харчуванням. Також пропонується передбачити організацію обов’язкового харчування учнів 5-11 (12) класів закладів загальної середньої освіти державної та комунальної форм власності за рахунок коштів місцевих бюджетів.
Метою прийняття цього законопроекту є створення належних умов для забезпечення окремих категорій дітей, які навчаються, безкоштовним харчуванням, а також харчуванням з частковою оплатою всіх учнів загальноосвітніх навчальних закладів (п. 2 Пояснювальної записки).

3. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти та підвищення рівня соціального захисту інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів)(№ 7314-2 від 05.12.2017)

У законопроекті шляхом внесення відповідних змін до законів України «Про загальну середню освіту», «Про освіту», «Про охорону дитинства» та «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» пропонується врегулювати деякі питання обов’язкового харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Зокрема, пропонується інвалідів з дитинства, дітей-інвалідів, дітей із сімей, у яких є члени сім’ї з інвалідністю, дітей з неповних та багатодітних сімей, а також дітей із сімей, які отримували доходи у середньому на одного члена сім’ї за січень-червень перед початком навчального року менше фактичного розміру прожиткового мінімуму у середньому на одну особу, визначеного Міністерством соціальної політики України, включити до переліку осіб, яких органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади забезпечують безоплатним гарячим харчуванням. Також пропонується передбачити організацію обов’язкового харчування учнів 1-11 (12) класів закладів загальної середньої освіти державної та комунальної форм власності за рахунок коштів місцевих бюджетів із сплатою батьками або особами, які їх замінюють, за харчування дітей у розмірі, що не перевищує 50% від вартості харчування, що визначається органами місцевого самоврядування.
Основним завданням даного законопроекту є підвищення рівня соціального захисту дітей, особливо з інвалідністю, що дасть можливість не допускати погіршення здоров’я дітей та забезпечувати достатній рівень їх розвитку (п. 2 Пояснювальної записки).

Дивіться в додатку детальнішу інформацію про законопроекти.
Огляд здійснюється Жіночим консорціумом України за фінансової підтримки Уряду Швеції. Відповідальність за зміст лежить виключно на авторах. Уряд Швеції може не поділяти думки, висловлені в огляді.


Джерело: Жіночий консорціум України 16 квiтня 2018


ТегиВРУ,   огляд законопроектів,   комітети ВРУ,   права та інтереси дитини

НАШІ ПРОЕКТИ

Альтернативна доповідь по виконанню України конвенції щодо дискримінації жінок

 

Внутрішня політика Жіночого консорціуму України з захисту дітей

Жіночий консорціум України прагне забезпечити захист усіх дітей, з якими ми працюємо. Ми прагнемо просувати права дитини, включаючи участь дитини в питаннях, які стосуються її інтересів. Саме тому Жіночий консорціум України розробив внутрішню політику захисту дитини, аби впевнитись, що всі працівники та волонтери, які контактують з дітьми, не порушували їх прав.
 

Гендерний Моніторинг Виборів Голів та Рад ОТГ за 2015-2017 рр.

Аналітичний звіт «Гендерний моніторинг виборів голів та рад ОТГ» розкриває кількісний і якісний аналіз гендерного виміру перших виборів до ОТГ, а саме: аналіз кількісного представництва жінок і чоловіків серед кандидатів у сільські, селищні та міські ради ОТГ, тенденції участі жінок у якості кандидаток до рад та голів ОТГ, гендерний склад рад ОТГ та обраних голів ОТГ, інтерв’ю з кандидатками 60 ОТГ на голів та у склад рад ОТГ. Збірник містить висновки та рекомендації щодо посилення ролі й участі жінок у політичному житті.
 

Дослідження Громадської Думки з Питань Участі Жінок у Політичних Процесах

Дане дослідження допомагає знайти відповіді на деякі з цих запитань та демонструє, що саме з приводу політичної участі жінок думають громадяни і громадянки, та які подальші кроки потрібно здійснити для того, щоб заявлена в Конституції України стаття 24 щодо надання жінкам і чоловікам рівних прав і можливостей була реалізована.