Жіночий консорціум України - це об’єднання, засноване жіночими громадськими організаціями, для забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків та благополуччя дітей в Україні.

БІЛЬШЕ

13-16 березня 2018 року Верховна Рада України розгляне 10 законопроектів, які стосуються прав дитини

З них 4 законопроектів розглядатимуться на пленарних засіданнях ВРУ, а 6 – у комітетах.

Законопроекти, які розглядатимуться на парламентському засіданні:

1. Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо захисту дітей від сексуальних зловживань та сексуальної експлуатації(№ 2016 від 03.02.2015)

У законопроекті пропонується внести низку змін до статей 153 «Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом», 155 «Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості», 156 «Розбещення неповнолітніх» та 302 «Створення або утримання місць розпусти і звідництво» чинного Кримінального кодексу України

2. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо обов'язковості харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів)(№ 4682 від 17.05.2016)

У законопроекті пропонується доповнити перелік осіб, які забезпечуються безкоштовним харчуванням у загальноосвітніх навчальних закладах, дітьми з неповних та багатодітних сімей та дітьми 5 - 11 (12) класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям». Крім того, встановлюється, що учні 1 - 11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів державної та комунальної форм власності забезпечуються обов’язковим харчуванням за рахунок коштів місцевих бюджетів. При цьому батьки або особи, що їх замінюють, вноситимуть плату за їх харчування у розмірі, що не перевищує 70 % від вартості харчування, що визначається органами місцевого самоврядування (зміни до Законів «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства»).

3. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про житловий фонд соціального призначення"(№ 7304 від 17.11.2017)

Метою поданого законопроекту, як зазначено у Пояснювальній записці до нього, є «законодавче врегулювання питання надання права взяття на соціальний квартирний облік внутрішньо переміщеним особам з інвалідністю». Для досягнення цієї мети у законопроекті пропонується внести зміни до Закону України «Про житловий фонд соціального призначення», якими здійснено уточнення вимог соціального житла, яке, крім інших вимог, встановлених у частині четвертій статті 3 Закону, повинно відповідати «будівельним нормам, стандартам і правилам стосовно доступності маломобільних груп населення». Крім цього, пропонується передбачити, що внутрішньо переміщені особи з інвалідністю та члени їх сімей користуються правом взяття їх на соціальний квартирний облік, якщо вони не мають житла на підконтрольній українській владі території, або їх житло зруйноване чи стало непридатним для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції. При цьому вказано, що під час визначення середньомісячного сукупного доходу не враховується вартість майнових прав чи прав власності внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю та членів їх сімей на нерухоме майно, що розміщене на тимчасово окупованій території, в населених пунктах, які розташовані на лінії зіткнення або на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, а також на майно, яке зруйноване або стало непридатним для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції (частина друга статті 10 Закону). Також передбачено, що діти з інвалідністю та особи з інвалідністю I і II, які взяті на облік внутрішньо переміщених осіб, мають право першочергового отримання квартир або садибних (одноквартирних) жилих будинків із житлового фонду соціального призначення (статті 11 та 12 Закону).

4. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про житловий фонд соціального призначення" щодо захисту житлових прав внутрішньо переміщених осіб(№ 7304-1 від 01.12.2017)

Ціллю і завданням поданого законопроекту, як зазначено у Пояснювальній записці до нього, є «вирішення житлових проблем внутрішньо переміщених осіб шляхом надання їм права на взяття на соціальний квартирний облік». Для досягнення цієї цілі у законопроекті пропонується внести зміни до Закону України «Про житловий фонд соціального призначення», якими здійснено уточнення вимог соціального житла, яке, крім інших вимог, встановлених у частині четвертій статті 3 Закону, повинно відповідати «будівельним нормам, стандартам і правилам стосовно доступності маломобільних груп населення». Крім цього, пропонується передбачити, що внутрішньо переміщені особи користуються правом взяття їх на соціальний квартирний облік, якщо вони не мають житла на підконтрольній українській владі території, або їх житло зруйновано чи стало непридатним для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції. Також передбачено, що діти з інвалідністю та особи з інвалідністю I і II групи, які взяті на облік внутрішньо переміщених осіб, мають право першочергового отримання квартир або садибних (одноквартирних) жилих будинків із житлового фонду соціального призначення (статті 11 та 12 Закону).
Законопроект є альтернативним до законопроекту реєстр. № 7304 від 17.11.2017, поданого до Верховної Ради України Кабінетом Міністрів України. Відмінність між цими законопроектами полягає в категорії осіб, на яких пропонується розповсюдити положення щодо взяття на соціальний квартирний облік. Так, в основному законопроекті зазначене вище положення стосується тільки внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю, тоді як в альтернативному законопроекті – воно стосується усіх внутрішньо переміщених осіб.

Законопроекти, які розглядатимуться в комітетах:

1. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (щодо забезпечення безоплатними лікарськими засобами)(№ 7333 від 22.11.2017)

У законопроекті, метою якого, як визначено у Пояснювальній записці до нього, є «забезпечення громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, належним обсягом лікарських засобів та підвищення якості медичного обслуговування цих осіб», пропонується внести відповідні зміни до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». Крім цього, із Закону виключається положення, згідно з яким деякі пільги для осіб, які визнані постраждалими від Чорнобильської катастрофи, надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім‘ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу.

2. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (щодо забезпечення лікування постраждалих громадян)(№ 7333-1 від 05.12.2017)

У законопроекті, метою якого, згідно з Пояснювальною запискою до нього, є «забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідним лікуванням», пропонується внести відповідні зміни до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». Крім цього, із Закону виключається положення, згідно з яким деякі пільги для осіб, які визнані постраждалими від Чорнобильської катастрофи, надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім‘ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу.
Зазначений законопроект внесений як альтернативний до проекту закону № 7333 від 21.11.2017 р.. Причому, на відміну від цього проекту, в ньому уточнюється, що для громадян, які віднесені до категорії 1 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та більшості категорій дітей, які належать до потерпілих від Чорнобильської катастрофи, та їхніх батьків пільга щодо безоплатного придбання лікарських засобів за рецептами лікарів надається без обмежень таких засобів. Крім цього, громадянам, які віднесені до категорії 1 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, надається пільга у вигляді позачергового лікування за кордоном з відшкодуванням за рахунок коштів державного бюджету вартості такого лікування та проїзду до країни, у якій може бути проведено таке лікування.

3. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо медичного забезпечення постраждалих та потерпілих від Чорнобильської катастрофи(№ 7333-2 від 12.12.2017)

У законопроекті, метою якого, як зазначено у Пояснювальній записці до нього, є, зокрема, «забезпечення громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи належним обсягом лікарських засобів та підвищення якості медичного обслуговування цих осіб», пропонується внести відповідні зміни до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». Із Закону також виключається положення, згідно з яким деякі пільги для осіб, які визнані постраждалими від Чорнобильської катастрофи, надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім‘ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу. Крім цього, визнаються потерпілими від Чорнобильської катастрофи особи, які народилися від учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та евакуйованих із зони відчуження, які після досягнення повноліття не були віднесені до встановлених статтею 14 цього Закону категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, для забезпечення цих осіб щорічним медичним обстеженням, диспансеризацією та лікуванням у спеціалізованих медичних закладах.
Зазначений законопроект є альтернативним до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи» (реєстр. № 7333 від 21.11.2017 р.; висновок управління № 16/3-55/7333). При цьому його зміст є ширшим, ніж зміст проекту № 7333.

4. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення оздоровлення дітей та реабілітації інвалідів(№ 7185 від 06.10.2017)

У законопроекті пропонується внести зміни до Основ законодавства України про охорону здоров’я та Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні». Передбачається, зокрема, закріпити, що інвалідам, дітям-інвалідам, які проходять реабілітацію в реабілітаційних установах, незалежно від відомчого підпорядкування, типу і форми власності, безоплатно надаються медичне обслуговування, послуги психологічних служб та харчування.
У Пояснювальній записці до законопроекту доцільність цих змін обґрунтовується, зокрема, тим, що «на сьогоднішній день виникла гостра необхідність в посиленні діючого законодавства гарантіями забезпечення дітей оздоровленням в дитячих санаторіях та реабілітацією в реабілітаційних установах інвалідів».

5. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення надання первинної та профілактичної медичної допомоги дітям(№ 7197 від 11.10.2017)

У законопроекті пропонується внести зміни до Основ законодавства України про охорону здоров’я, законів України «Про психіатричну допомогу», «Про охорону дитинства» з метою, як зазначається у Пояснювальній записці, «створення законодавчого підґрунтя для удосконалення умов надання первинної та профілактичної медичної допомоги дітям шляхом посилення на законодавчому рівні державних гарантій щодо організації та надання такої допомоги, підвищення відповідальності батьків у цій сфері».
Передбачається, зокрема, доповнити Основи законодавства України про охорону здоров’я (далі - Основи) положенням, згідно з яким в Україні проводиться державна політика щодо формування навичок ведення здорового способу життя серед дітей та молоді, попередження дитячої наркоманії та алкоголізму, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, визначає заходи, необхідні для забезпечення проведення обов’язкових періодичних профілактичних медичних оглядів дітей, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, батьки зобов’язані створювати усі необхідні умови для своєчасного і повного проходження дітьми профілактичних медичних оглядів та застосування до них інших методів профілактики та оздоровлення та інше.

6. Проект Закону про приєднання України до Конвенції про захист дітей та співробітництво з питань міждержавного усиновлення(№ 0166 від 10.10.2017)

У законопроекті пропонується приєднатися до Конвенції про захист дітей та співробітництво з питань міждержавного усиновлення, вчиненої 29 травня 1993 року у м. Гаазі, цілями якої, як зазначено у статті 1 Конвенції, є «забезпечення здійснення міждержавного усиновлення у найвищих інтересах дитини», забезпечення дотримання гарантій із «запобігання викраденню, продажеві дітей або торгівлі ними». Конвенція покладає виконання обов’язків зі співробітництва з питань міждержавного усиновлення на центральні органи безпосередньо або державні органи чи інші організації, належним чином акредитовані у своїй Державі. Жодні застереження до Конвенції не дозволяються.
Приєднання до зазначеної Конвенції передбачається із заявами України до статей 6, 22, 23, 25 цієї Конвенції. Зокрема, заявою до статті 6 Конвенції центральним органом для виконання повноважень згідно з цією Конвенцією пропонується визначити Міністерство соціальної політики України. Заява до статі 22 передбачає, що усиновлення дітей, які постійно проживають на території України, здійснюється лише у разі, якщо функції центральних органів виконуються згідно з частиною 1 статті 22 Конвенції. У заяві до статті 25 Конвенції передбачається, що ця Конвенція не зобов'язує Україну визнавати усиновлення, здійснені згідно з угодою, укладеною Договірними Державами Конвенції відповідно до пункту 2 статті 39 Конвенції.

 

Дивіться в додатку детальнішу інформацію про законопроекти.
Огляд здійснюється Жіночим консорціумом України за фінансової підтримки Уряду Швеції. Відповідальність за зміст лежить виключно на авторах. Уряд Швеції може не поділяти думки, висловлені в огляді.

 


Джерело: Жіночий консорціум України 13 березня 2018


Тегидіти,   ВРУ,   права дитини,   Діти,   огляд законодавчих ініціатив,   огляд законодавства

НАШІ ПРОЕКТИ

Звіт про дотримання прав дитини в Україні "Голоси Дітей"

Цей звіт є результатом роботи експертів Коаліції НУО «Права дитини в Україні» та робочої групи дітей, що зібралися для того, аби дослідити та показати стан дотримання прав дитини в Україні з точки зору самих дітей. Дослідження важливе для розуміння проблем, з якими стикаються діти у повсякденному житті, та дає рекомендації щодо змін, необхідних для кращого забезпечення прав дитини.
 

Загальні висновки і рекомендації моніторингу дотримання прав дитини в приймальниках-розподільника (2013)

Загальні висновки та рекомендації за підсумками моніторингу дотримання прав дитини в приймальниках-розподільниках для дітей органів внутрішніх справ (2012-2013). Моніторинг був здійснений Коаліцією громадських організацій "Права дитини в Україні" за ініціативи Міністерства внутрішніх справ та підтримки Міжнародного фонду "Відродження" та Міжнародної організації Save the Children
 

Методичні рекомендації "Організація роботи з розв`язання проблеми насильства в загальноосвітньому навчальному закладі"

У методичних рекомендаціях описано підхід до подолання насильства через відповідне управління діяльністю загальноосвітнього навчального закладу, спрямоване на попередження насильства. Підхід було опрацьовано у чотирьох пілотних загальноосвітніх навчальних закладах України, співпраця з якими є продовженням багаторічної роботи Жіночого консорціуму України у напрямку попередження насильства над дітьми. Рекомендації стануть в нагоді директорам та директоркам,вчителям та вчителькам, соціальним педагогам та едагогиням, психологам та психологиням, та іншим спеціалістам та спеціалісткам, які працюють з загальноосвітніми навчальними закладами щодо попередження насильства щодо дітей.
 

Буклет:види насильства та його попередження

Буклет для дітей шкільного віку, де описані види насильства та можливості його попередження.